รหัส
บริการ
ราคาต่อ 1,000
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ
คำสั่งซื้อสูงสุด
เวลาเฉลี่ย
คำอธิบาย

NetLikes | Special 🔥🔥

82
🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 Instagram Followers [GERMANY MIX] [REAL] [NON DROP] [Start Time: 0-12 Hours]
$45.00
10
200
50268 ชั่วโมง 49 นาที
83
🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 Instagram Likes [GERMANY MIX] [REAL] [NON DROP] [Start Time: 0-12 Hours]
$37.00
10
200
19 นาที
141
🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 Twitter Followers [GERMANY MIX] [REAL] [NON DROP] [Start Time: 0-12 Hours]
$45.00
10
150
13796 ชั่วโมง 49 นาที
142
🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 Twitter Likes [GERMANY MIX] [REAL] [NON DROP] [Start Time: 0-12 Hours]
$37.00
10
50
10924 ชั่วโมง 53 นาที
762
🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 REAL AD Clicks [GERMANY MIX] [Start Time: 0-12 Hours]
$37.00
10
200
2364 ชั่วโมง 22 นาที
84
🇩🇪 TrustPilot [Germany] [Custom Reviews] [HQ] [Non Drop] [Max: 30] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 1-3/Day]
$3800.00
1
30
3 นาที
85
🇩🇪 ProvenExpert [Germany] [Custom Reviews] [HQ] [Non Drop] [Max: 30] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 1-3/Day]
$3800.00
1
30
ข้อมูลไม่เพียงพอ
789
🇩🇪 Google Business Review [5 Stars] [Germany] [Custom Reviews] [HQ] [Non Drop] [Max: 20] [Start Time: 0-24 Hours] [Speed: 1-3/Day]
$3800.00
1
50000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
131
🔥🔥 We create a service of your choice 🔥🔥
$1000000.00
1
1
13 นาที

Twitter Views Targeted 🔥

798
🇦🇫 Twitter Video Views [Afghanistan]
$0.0156
100
5000000
1 นาที
440
🇦🇹 Twitter Video Views [Austria]
$0.0156
100
5000000
1 นาที
251
🇸🇦 Twitter Video Views [ARAB]
$0.0156
100
5000000
12 นาที
439
🇦🇷 Twitter Video Views [Argentina]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
441
🇧🇪 Twitter Video Views [Belgium]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
248
🇧🇷 Twitter Video Views [BRAZIL]
$0.0156
100
5000000
8 นาที
442
🇨🇦 Twitter Video Views [Canada]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
444
🇨🇳 Twitter Video Views [China]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
445
🇨🇿 Twitter Video Views [Czech Republic]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
446
🇩🇰 Twitter Video Views [Denmark]
$0.0156
50
10000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
447
🇪🇬 Twitter Video Views [Egypt]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
258
🇪🇺 Twitter Video Views [EUROPEAN]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
255
🇫🇷 Twitter Video Views [FRANCE]
$0.0156
100
5000000
1 นาที
448
🇬🇪 Twitter Video Views [Georgia]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
244
🇩🇪 Twitter Video Views [GERMAN]
$0.0156
100
5000000
2 นาที
449
🇬🇭 Twitter Video Views [Ghana]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
450
🇬🇷 Twitter Video Views [Greece]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
451
🇭🇺 Twitter Video Views [Hungary]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
249
🇮🇳 Twitter Video Views [INDIA]
$0.0156
100
5000000
8 นาที
800
🇮🇶 Twitter Video Views [Iraq]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
243
🇮🇹 Twitter Video Views [ITALY]
$0.0156
100
5000000
9 นาที
452
🇮🇪 Twitter Video Views [Ireland]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
453
🇮🇩 Twitter Video Views [Indonesia]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
454
🇯🇵 Twitter Video Views [Japan]
$0.0156
100
5000000
12 นาที
801
🇰🇿 Twitter Video Views [Kazakhstan]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
802
🇰🇼 Twitter Video Views [Kuwait]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
246
🇰🇷 Twitter Video Views [KOREA]
$0.0156
100
5000000
1 นาที
803
🇱🇧 Twitter Video Views [Lebanon]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
455
🇱🇮 Twitter Video Views [Liechtenstein]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
456
🇱🇺 Twitter Video Views [Luxembourg]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
459
🇲🇾 Twitter Video Views [Malaysia]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
460
🇲🇽 Twitter Video Views [Mexico]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
804
🇲🇦 Twitter Video Views [Morocco]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
805
🇳🇵 Twitter Video Views [Nepal]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
461
🇳🇱 Twitter Video Views [Netherlands]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
797
🇳🇬 Twitter Video Views [Nigeria]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
806
🇵🇰 Twitter Video Views [Pakistan]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
465
🇵🇭 Twitter Video Views [Philippines]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
462
🇵🇹 Twitter Video Views [Portugal]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
247
🇷🇺 Twitter Video Views [RUSSIA]
$0.0156
100
5000000
6 ชั่วโมง 39 นาที
457
🇸🇦 Twitter Video Views [Saudi Arabia]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
463
🇸🇪 Twitter Video Views [Sweden]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
464
🇨🇭 Twitter Video Views [Switzerland]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
256
🇪🇸 Twitter Video Views [SPAIN]
$0.0156
100
5000000
8 นาที
443
🇿🇦 Twitter Video Views [South Africa]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
807
🇸🇩 Twitter Video Views [Sudan]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
458
🇹🇼 Twitter Video Views [Taiwan]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
799
🇹🇭 Twitter Video Views [Thailand]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
437
🇹🇷 Twitter Video Views [Turkey]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
438
🇺🇦 Twitter Video Views [Ukraine]
$0.0156
100
5000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
242
🇺🇸 Twitter Video Views [US]
$0.0156
100
5000000
5 นาที
245
🇬🇧 Twitter Video Views [UK]
$0.0156
100
5000000
1 ชั่วโมง 21 นาที

Facebook Page Likes

1
Facebook Page Likes [US] [REAL] [NON DROP] [Start Time: 0-24 Hours]
$14.00
25
50000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
4
🇬🇧 Facebook Page Likes [UK] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1500
263 ชั่วโมง 5 นาที
14
🇪🇺 Facebook Page Likes [EU] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
8000
622 ชั่วโมง 32 นาที
2
🇩🇪 Facebook Page Likes [GERMANY] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
5000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
18
🇨🇦 Facebook Page Likes [CANADA] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1500
4533 ชั่วโมง 53 นาที
19
🇦🇺 Facebook Page Likes [AUS] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
266
🇮🇹 Facebook Page Likes [ITALY] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
293
🇫🇷 Facebook Page Likes [FRANCE] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
2000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
303
Facebook Page Likes [HQ] [No Drop]
$3.41
100
1000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
319
🇪🇺 Facebook Page Likes [Europe / Asia] [HQ] [No Drop]
$9.00
100
1000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
669
🇰🇷 Facebook Page Likes [South Korea] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
304
Facebook Page Likes [HQ] [S2] [No Drop]
$1.58
100
25000
48 ชั่วโมง 52 นาที
972
Facebook Page Likes [Speed up to 20k daily] [No Drop] [Refill lifetime]
$1.76
100
15000
ข้อมูลไม่เพียงพอ

Facebook Page Followers

7
🇺🇸 Facebook Followers [US] [PROFIL/PAGE] [NON DROP] [Start Time: 0-24 Hours]
$14.00
25
50000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
8
🇬🇧 Facebook Followers [UK] [HQ] [No Drop]
$23.44
10
2000
3195 ชั่วโมง 4 นาที
16
🇪🇺 Facebook Followers [EU] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
10000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
9
🇩🇪 Facebook Followers [GERMANY] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
5000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
267
🇮🇹 Facebook Followers [ITALY] [HQ] [No Drop]
$17.07
25
800
ข้อมูลไม่เพียงพอ
670
🇰🇷 Facebook Followers [South Korea] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
425
Facebook Likes / Followers [No Drop] [Instant] [Fast]
$1.50
100
50000
41 นาที
784
Facebook Followers [No Drop] [1-2k Day] [Refill 365 Day´s]
$1.61
100
100000
35 ชั่วโมง 36 นาที

Facebook Profile Followers

328
Facebook Profile Followers [No Drop]
$0.58
1000
200000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
1127
Facebook Profile Followers [No Drop] [Start 0-1h] [Refill 60 Day´s]
$1.27
100
100000
6 นาที

Facebook Post Likes EU

5
🇩🇪 Facebook Post Likes [GERMANY] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1000
34 ชั่วโมง 54 นาที
298
🇩🇪 ♂️ Facebook Post Likes [GERMANY] [MALE] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
297
🇩🇪 ♀️ Facebook Post Likes [GERMANY] [FEMALE] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
6
🇬🇧 Facebook Post Likes [UK] [HQ] [No Drop]
$14.00
15
500
699 ชั่วโมง 39 นาที
15
🇪🇺 Facebook Post Likes [EU] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
2000
1512 ชั่วโมง 52 นาที
21
🇫🇷 Facebook Post Likes [FRANCE] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
500
3093 ชั่วโมง 19 นาที
22
🇪🇸 Facebook Post Likes [SPAIN] [PAGE/Profile] [NON DROP] [Start Time: 0-24 Hours]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
88
🇪🇸 Facebook Post Likes [SPAIN] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
1234 ชั่วโมง 4 นาที
122
🇮🇹 Facebook Post Likes [ITALY] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
800
305 ชั่วโมง 53 นาที
696
🇬🇷 Facebook Post Likes [Greece] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
50
ข้อมูลไม่เพียงพอ
701
🇵🇱 Facebook Post Likes [Poland] [PAGE/Profile] [NON DROP] [Start Time: 0-24 Hours]
$14.00
10
50
ข้อมูลไม่เพียงพอ

Facebook worldwide Post Likes

3
🇺🇸 Facebook Post Likes [US] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
3000
41 ชั่วโมง 37 นาที
109
🇺🇸 ♀️ Facebook Post Likes [US] [female] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
3000
465 ชั่วโมง 18 นาที
110
🇺🇸 ♂️ Facebook Post Likes [US] [male] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
3000
171 ชั่วโมง 7 นาที
108
🇺🇸 Facebook USA Post Likes | Max 3k | 1k/days| 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | 0 - 24 h
$14.00
25
3000
2718 ชั่วโมง 39 นาที
38
🇦🇺 Facebook Post Likes [AUS] [HQ] [No Drop]
$14.00
15
500
903 ชั่วโมง 59 นาที
39
🇨🇦 Facebook Post Likes [CAN] [HQ] [No Drop]
$17.73
15
1500
354 ชั่วโมง 29 นาที
40
🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 Facebook Post Likes [US/CAN/UK] [HQ] [No Drop]
$17.73
10
5000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
45
🇺🇸 🇪🇺 Facebook Post Likes [US/EU] [HQ] [No Drop]
$19.69
20
9000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
44
🇪🇺 Facebook Post Likes [EU/ASIA] [HQ] [No Drop]
$8.74
20
10000
1907 ชั่วโมง 49 นาที
86
🇿🇦 Facebook Post Likes [African] [HQ] [No Drop]
$1.58
25
200
29 ชั่วโมง 6 นาที
87
🇦🇪 Facebook Post Likes [Arabic] [HQ] [No Drop]
$1.57
100
10000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
41
🇲🇾 Facebook Post Likes [Malaysia] [HQ] [No Drop]
$15.75
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
43
🇮🇳 Facebook Post Likes [Indian]
$3.20
50
2000
3 ชั่วโมง 3 นาที
522
🇳🇬 🇿🇦 Facebook Post Likes [Nigeria / South Africa] [HQ] [No Drop]
$1.47
25
200
ข้อมูลไม่เพียงพอ
524
🇲🇾 Facebook Post Likes [Malaysia] [HQ] [No Drop]
$21.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
528
🇳🇬 Facebook Post Likes [Nigeria] [HQ] [No Drop]
$2.10
25
200
809 ชั่วโมง 11 นาที
531
🇰🇷 Facebook Post Likes [South Korea] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
150
ข้อมูลไม่เพียงพอ
667
🇳🇿 Facebook Post Likes [New Zealand] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
100
ข้อมูลไม่เพียงพอ
668
🇮🇪 Facebook Post Likes [Ireland] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
100
ข้อมูลไม่เพียงพอ
699
🇵🇰 Facebook Post Likes [Pakistan] [HQ] [No Drop]
$2.20
15
100
ข้อมูลไม่เพียงพอ
305
Facebook Post Likes [HQ]
$0.65
50
2000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
42
Facebook Post Likes [HQ] [S2]
$0.56
50
80000
ข้อมูลไม่เพียงพอ

Facebook Post Reaction

30
🇩🇪 ❤️ Facebook Post Reaction [GERMANY] [LOVE] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
28
🇩🇪 😮 Facebook Post Reaction [GERMANY] [WOW] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
29
🇩🇪 🥰 Facebook Post Reaction [GERMANY] [CARE] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
32
🇩🇪 😀 Facebook Post Reaction [GERMANY] [HAHA] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
31
🇩🇪 😡 Facebook Post Reaction [GERMANY] [ANGRY] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
269
🇮🇹 ❤️ Facebook Post Reaction [ITALY] [LOVE] [HQ] [No Drop]
$14.00
50
500
439 ชั่วโมง 20 นาที
270
🇮🇹 😮 Facebook Post Reaction [ITALY] [WOW] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
271
🇮🇹 🥰 Facebook Post Reaction [ITALY] [CARE] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
272
🇮🇹 😀 Facebook Post Reaction [ITALY] [HAHA] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
273
🇮🇹 😡 Facebook Post Reaction [ITALY] [ANGRY] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
259
🇫🇷 ❤️ Facebook Post Reaction [FRANCE] [LOVE] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
260
🇫🇷 😮 Facebook Post Reaction [FRANCE] [WOW] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
261
🇫🇷 🥰 Facebook Post Reaction [FRANCE] [CARE] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
262
🇫🇷 😀 Facebook Post Reaction [FRANCE] [HAHA] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
263
🇫🇷 😡 Facebook Post Reaction [FRANCE] [ANGRY] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
37
🇪🇺 ❤️ Facebook Post Reaction [EU] [LOVE] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
34
🇪🇺 😮 Facebook Post Reaction [EU] [WOW] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
33
🇪🇺 🥰 Facebook Post Reaction [EU] [CARE] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
36
🇪🇺 😀 Facebook Post Reaction [EU] [HAHA] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
35
🇪🇺 😡 Facebook Post Reaction [EU] [ANGRY] [HQ] [No Drop]
$14.00
25
1000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
111
🇺🇸 ❤️ Facebook Post Reaction [US] [Love] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
3000
381 ชั่วโมง 22 นาที
112
🇺🇸 😮 Facebook Post Reaction [US] [WOW] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
115
🇺🇸 🥰 Facebook Post Reaction [US] [CARE] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
3000
14793 ชั่วโมง 39 นาที
113
🇺🇸 😀 Facebook Post Reaction [US] [HAHA] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
114
🇺🇸 😡 Facebook Post Reaction [US] [ANGRY] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
3000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
116
🇺🇸 ❤️ Facebook Post Reaction [US Black] [LOVE] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
117
🇺🇸 😮 Facebook Post Reaction [US Black] [WOW] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
121
🇺🇸 🥰 Facebook Post Reaction [US Black] [CARE] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
118
🇺🇸 😀 Facebook Post Reaction [US Black] [HAHA] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
119
🇺🇸 😥 Facebook Post Reaction [US Black] [SAD] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
120
🇺🇸 😡 Facebook Post Reaction [US Black] [ANGRY] [HQ] [No Drop]
$14.00
5
500
ข้อมูลไม่เพียงพอ
671
🇰🇷 ❤️ Facebook Post Reaction [South Korea] [LOVE] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
150
643 ชั่วโมง 30 นาที
673
🇰🇷 😮 Facebook Post Reaction [South Korea] [WOW] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
150
ข้อมูลไม่เพียงพอ
675
🇰🇷 😡 Facebook Post Reaction [South Korea] [ANGRY] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
150
ข้อมูลไม่เพียงพอ
672
🇰🇷 🥰 Facebook Post Reaction [South Korea] [CARE] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
150
ข้อมูลไม่เพียงพอ
674
🇰🇷 😀 Facebook Post Reaction [South Korea] [HAHA] [HQ] [No Drop]
$14.00
10
150
7 นาที

Facebook Video Views

126
Facebook Video Views [HQ] [No Drop] 🔥🔥
$0.22
500
1000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
1146
Facebook Video / Reels Views [3 Sec] [100K+/D] [0-1/H]
$0.03
500
10000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
292
Facebook Video Views [Retention 60 sec] [HQ] [No Drop]
$1.71
500
200000
2 ชั่วโมง 10 นาที
1147
Facebook Video / Reels Views [10 Sec] [100K+/D] [0-1/H]
$0.03
500
10000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
1148
Facebook Video / Reels Views [15 Sec] [100K+/D] [0-1/H]
$0.03
500
10000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ
785
Facebook Video Views [HQ] [No Drop] [Start 0-12h]
$0.25
500
1000000
ข้อมูลไม่เพียงพอ